Th 7, 16/10/2021 | 15:30 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo mời tham dự hội thảo trực tuyến về định giá quyền sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo mời các tổ chức, cá nhân quan tâm tham dự hội thảo trực tuyến về định giá quyền sở hữu trí tuệ.

Trong khuôn khổ của Dự án ARISE+IPR, Dự án sẽ tổ chức hội thảo về định giá quyền sở hữu trí tuệ với thông tin cụ thể như sau:
 
Chủ đề: IP Valuation and the Use of  IP as an Asset
 
- Thời gian: 14h30 - 17h00 ngày 25-26/10/2021 (chương trình kèm theo).
 
- Hình thức: trực tuyến.
 
- Ngôn ngữ: tiếng Anh.
 
- Đường dẫn đăng ký (đăng ký trước ngày 24/10/2021):
 
 
Các tổ chức, cá nhân quan tâm tới nội dung của hội thảo, xin vui lòng đăng ký theo đường dẫn trên, sau đó gửi thông tin (bao gồm: họ tên và đơn vị công tác) vào hòm thư dangkyhoithaoshtt@gmail.com để Cục Sở hữu trí tuệ tổng hợp.
 
Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo./. 
 
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn