Th 3, 01/06/2010 | 11:25 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

THÔNG BÁO TUYỂN ỨNG VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO SHTT TẠI NHẬT BẢN năm 2010

Nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) và Hiệp hội Tu nghiệp kỹ thuật hải ngoại Nhật Bản (AOTS) tuyển ứng viên cho các khóa đào tạo dưới đây:

Nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) và Hiệp hội Tu nghiệp kỹ thuật hải ngoại Nhật Bản (AOTS) tuyển ứng viên cho các khóa đào tạo dưới đây:
A.     CÁC KHÓA ĐÀO TẠO
                    I. Khóa đào tạo dành cho chuyên gia sáng chế
1.      Thông tin chung
Ø     Thời gian: 25/8 đến 14/9/2010
Ø     Địa điểm: Tôkyô, Nhật Bản
Ø     Hạn nộp hồ sơ đăng ký: 27/6/2010.
2.      Mục đích
Nâng cao hiểu biết về các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ nói chung; nâng cao tính chuyên nghiệp về sáng chế thông qua các bài giảng và buổi thảo luận về bản tóm tắt sáng chế, về bản mô tả kỹ thuật và hình vẽ minh họa, giải quyết các giao dịch với cơ quan sáng chế, thực hiện việc sửa chữa đơn, đánh giá khả năng bảo hộ của sáng chế, xem xét các bằng độc quyền sáng chế trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến và sử dụng thông tin sáng chế.
3.      Đối tượng tham dự
Ứng viên đăng ký tham dự phải đáp ứng đầy đủ 3 điều kiện sau:
Ø     Là một trong số các đối tượng sau:
-        Chuyên gia sáng chế làm việc trong các doanh nghiệp;
-        Luật sư sở hữu trí tuệ hoặc người được cấp chứng chỉ đại diện sở hữu trí tuệ;
-        Người tham gia vào hoạt động về sáng chế tại các tổ chức chuyên môn về sở hữu trí tuệ.
Ø     Có kiến thức nhất định về hệ thống sở hữu trí tuệ và có nguyện vọng bổ sung kiến thức kiến thức cụ thể và nâng cao về các công việc liên quan đến sáng chế.
Ø     Có độ tuổi từ 27 đến 50 và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về soạn thảo đơn đăng ký sáng chế tại các doanh nghiệp hoặc văn phòng luật sư/sáng chế.
                    II.Khóa đào tạo của JPO/IPR dành cho các giảng viên sở hữu trí tuệ
1.      Thông tin chung
Ø     Thời gian: 27/9 đến 15/10/2010
Ø     Địa điểm: Tôkyô, Nhật Bản
Ø     Hạn nộp hồ sơ đăng ký: 28/7/2010.
2.      Mục tiêu
Nâng cao kiến thức cần thiết về giảng dạy, tuyên truyền sở hữu trí tuệ (hệ thống pháp luật, điều ước quốc tế và các biện pháp sử dụng thông tin sáng chế) và nâng cao kiến thức về cách thức phố biến kiến thức về sở hữu trí tuệ, cũng như cách thức phố biến kiến thức về Sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả thông qua các bài thuyết trình và trao đổi ý kiến với các học viên.
3.      Đối tượng tham dự
Ứng viên đăng ký tham dự phải đáp ứng đầy đủ 3 điều kiện sau:
Ø     Là một trong số các đối tượng sau:
-        Cán bộ, viên chức công tác tại trường đại học hoặc viện nghiên cứu có giảng dạy về sở hữu trí tuệ.
-        Người tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phố biến kiến thức về sở hữu trí tuệ tại các tổ chức có chức năng hỗ trợ hệ thống sở hữu trí tuệ.
Ø     Phải có kiến thức nhất định về hệ thống quyền sở hữu trí tuệ cũng như có mong muốn tìm hiểu kiến thức về phố biến quyền Sở hữu trí tuệ. 
Ø     Nằm trong độ tuổi từ 27 đến 50, có trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy về hệ thống quyền sở hữu trí tuệ tại các trường đại học, các viện nghiên cứu hay các tổ chức hỗ trợ Sở hữu trí tuệ.
B.    ĐIỀU KIỆN CHUNG CHO CÁC ỨNG VIÊN
Ngoài các điều kiện cho từng Khóa đào tạo nêu trên (tại mục Đối tượng tham dự), ứng viên đăng ký tham dự Khoá đào tạo:
1.        Phải là người tham gia các công việc trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ;
2.        Đã tốt nghiệp đại học hoặc có trình độ chuyên môn tương đương;
3.        Có đủ sức khoẻ để tham gia khoá học;
4.        Không phải là sinh viên, cán bộ thuộc lực lượng vũ trang, công chức thuộc các cơ quan hành chính nhà nước (trừ các đối tượng thuộc vào mục A.II.3);
5.        Chưa từng tham dự các khoá đào tạo về sở hữu trí tuệ do AOTS tổ chức trong vòng 5 năm;
6.        Có trình độ tiếng Anh đủ để tham dự, thảo luận và làm báo cáo trong Khoá học (Xem phần 6 của Đơn đăng ký dưới đây);
C.    CHI PHÍ CHO CÁC KHÓA ĐÀO TẠO
Học viên được lựa chọn sẽ được phía Nhật Bản đài thọ các chi phí tham dự khoá học (vé máy bay khứ hồi, chỗ ở tại Nhật Bản, tiền ăn, tiền tiêu vặt và tiền đi lại trong thời gian tại Nhật Bản) theo quy định của Cơ quan Sáng chế Nhật Bản.
Các chi phí khác do học viên/cơ quan cử học viên tự đài thọ.
 
D.    HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
Các ứng viên đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng tham dự khoá đào tạo nêu trên có thể tiến hành hồ sơ đăng ký như sau:
Hồ sơ đăng ký tham dự bao gồm:
1.      Công văn của cơ quan/tổ chức chủ quản gửi Cục Sở hữu trí tuệ cử ứng viên tham gia đăng ký;
2.      Đơn đăng ký khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ tại Nhật Bản.(Lưu ý: Phần 1 của đơn đăng ký phải có chữ ký thủ trưởng cơ quan mà ứng viên đang công tác và đóng dấu, từ phần 2 đến phần 6 phải có chữ ký của ứng viên);
4.      03 ảnh (3 cm x 4 cm);
5.      02 tài liệu (brochure) giới thiệu về cơ quan/tổ chức mà ứng viên đang công tác;
6.      Bản sao tất cả văn bằng, chứng chỉ;
7.      Bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân;
Hồ sơ phải được làm bằng tiếng Anh và nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ theo thời hạn nêu trên theo địa chỉ:
Phòng Hợp tác quốc tế
Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84.4.3858 30 69 xin máy lẻ: 117
 
Sau khi xem xét, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi cho phía Nhật Bản các hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên và thông báo kết quả lựa chọn cho các ứng viên đăng ký tham dự. Các hồ sơ không đáp ứng đủ các điều kiện sẽ không đuợc trả lại.