Th 3, 08/09/2020 | 13:55 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Mời tham dự Hội thảo trực tuyến về thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Hội thảo trực tuyến về thực thi quyền sở hữu trí tuệ do Cơ quan Sở hữu trí tuệ Vương quốc Anh (UKIPO) tổ chức vào ngày 29/9/2020 và 06/10/2020.

Nhằm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ, UKIPO tổ chức hội thảo trực tuyến với các thông tin cụ thể như sau:

(1) Ngày 29/9/2020 (từ 14h00 đến 16h15): UK-ASEAN IP Enforcement Webinar Part 1 – Digital Piracy

Đường dẫn đăng ký: https://app.livestorm.co/p/ce1a9c78-e0d3-482a-926d-a21e85fa0212

(2) Ngày 06/10/2020 (từ 14h00 đến 16h15): UK-ASEAN IP Enforcement Webinar Part 2 E-Commerce

Đường dẫn đăng ký: https://app.livestorm.co/p/9bcd1cb6-2075-4d40-ab2c-d7b559c68839

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký tham dự.

Trân trọng./.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn