Th 3, 18/02/2020 | 09:59 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc ban hành Nội quy ra, vào cơ quan Cục Sở hữu trí tuệ

Thông báo Quyết định số 464/QĐ-SHTT ngày 14/02/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc ban hành Nội quy ra, vào cơ quan Cục Sở hữu trí tuệ.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc việc ban hành Nội quy ra, vào cơ quan Cục Sở hữu trí tuệ. Thông tin cụ thể được nêu tại Quyết định số 464/QĐ-SHTT ngày 14/02/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ.

Toàn văn Quyết định số 464/QĐ-SHTT có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ