Th 5, 17/12/2020 | 10:23 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2020

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng đề nghị quý Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2020.

Để chuẩn bị nội dung cho Hội nghị về sở hữu trí tuệ năm 2021 (dự kiến tổ chức trong quý I năm 2021), Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng đề nghị quý Sở báo cáo Hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương năm 2020 (theo mẫu tại 02 Phụ lục được đăng tải trên trang tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ www. ipvietnam.gov.vn).

Báo cáo cần nêu rõ những kết quả hoạt động có ý nghĩa quan trọng của công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương (trong đó hiệu quả kinh tế - xã hội cần có các số liệu chứng minh), những định hướng cho hoạt động này thời gian tới. Bên cạnh đó, trong phần đề xuất kiến nghị, kính đề nghị quý Sở nêu rõ các vấn đề chuyên môn, những nội dung, chủ đề cần sự hỗ trợ nhằm thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh nói riêng và các địa phương trong cả nước nói chung. 

Kính đề nghị quý Sở gửi Báo cáo bản điện tử qua e-mail theo địa chỉ:  hoanganh@ipvietnam.gov.vn; và bản giấy trước ngày 20/01/2021 theo địa chỉ: Cục Sở hữu trí tuệ, số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trường hợp cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị quý Sở liên hệ với Phòng Pháp chế và Chính sách (đ/c Hoàng Anh, điện thoại: 0987 999 720). 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Sở./.

 

Phòng Pháp chế và Chính sách