Th 5, 22/08/2019 | 10:44 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển công chức năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông báo về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển công chức năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tuyển dụng bổ sung công chức làm việc

tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ cụ thể như sau:

 

          I/ Chỉ tiêu tuyển dụng:

             1. Cục Sở hữu trí tuệ: 19 chỉ tiêu.

             2. Thanh tra Bộ: 2 chỉ tiêu

          II/ Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; môn thi, hình thức, nội dung thi tuyển:

          Cụ thể xem chi tiết tại:

         1. Trang web: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/16556/thong-bao-ve-viec-bo-sung-chi-tieu-tuyen-cong-chuc-nam-2019-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe.aspx

          2. Trên bảng thông báo tại trụ sở cơ quan: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

          III/ Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

            1. Thời gian nộp hồ sơ: từ 22/8/2019 đến hết ngày 22/9/2019 (trong giờ hành chính).

            2. Địa điểm nộp hồ sơ:

          + Đối với các Hồ sơ dự tuyển vào Thanh tra Bộ, nộp tại Bộ phận 1 cửa, Bộ KHCN, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

          + Đối với các Hồ sơ dự tuyển vào Cục Sở hữu trí tuệ nộp tại Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Sở hữu trí tuệ: 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (Mọi chi tiết liên hệ đ/c Trần Thanh Hải, Phòng Tổ chức cán bộ, email: haitran@noip.gov.vn, điện thoại: 024.35573826 (máy lẻ: 1372))

          Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến: Trong tháng 10/2019. Địa điểm và thời gian chính thức sẽ được thông báo tới từng thí sinh dự tuyển.

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ