Th 6, 17/04/2020 | 14:57 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc hoãn Hội nghị sở hữu trí tuệ năm 2020

Thông báo số 5435/SHTT-PCCS ngày 17/04/2020 về việc hoãn Hội nghị về sở hữu trí tuệ năm 2020.

Kính gửi:  Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Cục Sở hữu trí tuệ, Hội nghị về sở hữu trí tuệ năm 2020 dự kiến tổ chức vào tháng 5 năm 2020. Tuy nhiên, do đại dịch SARS-CoV-2 đang diễn biến phức tạp trên thế giới cũng như tại Việt Nam, Chính phủ và chính quyền các địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp để phòng chống dịch bệnh, trong đó có việc hạn chế các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, v.v.. Do đó, Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo hoãn tổ chức Hội nghị về sở hữu trí tuệ năm 2020

Trường hợp cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị quý Sở liên hệ với Phòng Pháp chế và Chính sách (đ/c Hoàng Anh, điện thoại: 0987 999 720). 

Toàn văn Thông báo số 5435/SHTT-PCCS ngày 17/04/2020 về việc hoãn Hội nghị về sở hữu trí tuệ năm 2020 có thể tải về tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Sở./.

 

 Cục Sở hữu trí tuệ