Th 5, 28/12/2017 | 11:07 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc hướng dẫn một số thủ tục liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc hướng dẫn áp dụng một số thủ tục liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu.

Để tạo thuận lợi cho người nộp đơn trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 11285/TB-SHTT ngày 28/12/2017 về việc hướng dẫn áp dụng một số thủ tục liên quan đến việc chuẩn bị đơn đăng ký nhãn hiệu.

Các thủ tục nêu trong Thông báo số 11285/TB-SHTT sẽ được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Trong quá trình áp dụng, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời cho Cục Sở hữu trí tuệ để xem xét, giải quyết.

Toàn văn Thông báo số 11285/TB-SHTT ngày 28/12/2017 có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệCác tin khác