Th 6, 10/09/2021 | 17:22 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo xin ý kiến góp ý Bản dịch sửa đổi, bổ sung của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2022

Thông báo xin ý kiến góp ý Bản dịch sửa đổi, bổ sung của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2022.

Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2022 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2022. Để tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đơn đăng ký nhãn hiệu, bản dịch tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2022 dự kiến sẽ được áp dụng tại Việt Nam vào cùng thời điểm nêu trên.

Cục Sở hữu trí tuệ đã tiến hành dịch và cập nhật các sửa đổi của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2022 so với phiên bản 11-2021 đang áp dụng tại Việt Nam. Cục Sở hữu trí tuệ đăng tải toàn văn Dự thảo Bản dịch các nội dung sửa đổi, bổ sung của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2022 để xin ý kiến góp ý từ các tổ chức, cá nhân, các chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trước khi chính thức áp dụng tại Việt Nam.

Mọi ý kiến đóng góp của quý tổ chức, cá nhân xin gửi về địa chỉ sau trước ngày 30/09/2021: Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Email: phongthongtin@ipvietnam.gov.vn.

Dự thảo Bản dịch sửa đổi, bổ sung của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2022 có thể tải về tại đây.

Trân trọng cảm ơn./.

Cục Sở hữu trí tuệ