Th 2, 11/10/2021 | 08:00 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo xin ý kiến góp ý Bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp Locarno phiên bản 13

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo xin ý kiến góp ý Bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp Locarno phiên bản 13.

Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp Locarno phiên bản 13 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2021. Để tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiến hành dịch Bảng phân loại Locarno phiên bản 13 sang tiếng Việt.

Cục Sở hữu trí tuệ đăng tải toàn văn Dự thảo Bản dịch của Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp Locarno phiên bản 13 để xin ý kiến góp ý từ các tổ chức, cá nhân, các chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trước khi chính thức áp dụng tại Việt Nam.

Mọi ý kiến đóng góp của quý tổ chức, cá nhân xin gửi về địa chỉ sau trước ngày 30/10/2021:
Trung tâm Thông tin Sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Email: phongthongtin@ipvietnam.gov.vn.

Dự thảo Bản dịch của Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp Locarno phiên bản 13 có thể tải về tại đây.

Trân trọng cảm ơn./.

Cục Sở hữu trí tuệ