Th 6, 25/12/2020 | 08:59 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc áp dụng biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp tại Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ

Thông báo số 15030/TB-SHTT ngày 25/12/2020 về việc áp dụng biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp tại Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ.

Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 15030/TB-SHTT ngày 25/12/2020 về việc áp dụng biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp tại Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ.

Toàn văn Thông báo số 15030/TB-SHTT có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ