Th 2, 13/07/2020 | 17:14 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Mời đăng ký tham dự Hội thảo trực tuyến về khiếu nại, phản đối và hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu

USPTO phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Hội thảo trực tuyến về khiếu nại, phản đối và hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu.

Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác ASEAN-USPTO, USPTO phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Hội thảo trực tuyến về khiếu nại, phản đối và hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu với những thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: bắt đầu từ 9h00 ngày 16/7/2020 

- Hình thức hội thảo: trực tuyến

- Ngôn ngữ: tiếng Anh

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân quan tâm đăng ký tham dự Hội thảo theo đường dẫn sau đây:

https://www.eventbrite.com/e/uspto-webinar-on-appeals-oppositions-and-cancellation-of-trademark-tickets-111145031782

Sau khi đã đăng ký theo hướng dẫn, đề nghị đại biểu gửi thông tin chi tiết về họ tên, số điện thoại, đơn vị công tác; đồng thời gửi kèm thư xác nhận đăng ký từ Ban tổ chức vào hòm thư: dangkyhoithaoshtt@gmail.com để Cục Sở hữu trí tuệ thống kê, theo dõi.

Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ: Cục Sở hữu trí tuệ, Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn theo số điện thoại 024.3858.3069 (số nội bộ: 4166, gặp chị Khánh Linh).

Trân trọng./.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn