Th 3, 27/10/2020 | 14:56 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Mời tham dự Hội thảo trực tuyến về bảo hộ giống cây trồng của Dự án IP Key SEA

Nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo hộ giống cây trồng và các quyền lợi khi tham gia Liên minh quốc tế bảo vệ giống cây trồng (UPOV), Dự án IP Key SEA tổ chức hội thảo trực tuyến về bảo hộ giống cây trồng.

Nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo hộ giống cây trồng và các quyền lợi khi tham gia Liên minh quốc tế bảo vệ giống cây trồng (UPOV), Dự án IP Key SEA tổ chức hội thảo trực tuyến về bảo hộ giống cây trồng với chương trình cụ thể như sau:

- Ngày 12/11/2020 (14h30-16h30): Đăng ký trước ngày 05/11/2020

+ Benefits of Plant Varierty Protection and UPOV 1991 Membership to Food Security and Economic Development in the Context of Climate Change;

+ Impact of Plant Variety Protection and UPOV 1991 to Farmers and Plant Breeders in the EU.

- Ngày 13/11/2020 (14h30-16h30): Đăng ký trước ngày 05/11/2020

+ Protection of New Plant Varieties: Impact on Farmers and Growers;

+ The Benefits of UPOV 1991 Accession to Vietnamese Farmers and Plant Breeders.

- Ngày 23/11/2020 (14h30-16h30): (Đăng ký trước ngày 18/11/2020)

+ The Importance of the UPOV System for Breeders;

+ The PVP System of Indonesia: Plans for the Future;

+ Panel Discussion.

- Ngôn ngữ: tiếng Anh.

- Hình thức tổ chức: Ứng dụng phần mềm Zoom.

Đại biểu đăng ký tham dự theo đường dẫn tại đây.

Sau khi đăng ký thành công, đại biểu vui lòng thông báo lại họ tên và đơn vị công tác vào hòm thư: dangkyhoithaoshtt@gmail.com để Cục Sở hữu trí tuệ thống kê, tổng hợp.

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký tham dự. 

Trân trọng./.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn