Th 4, 07/10/2020 | 10:38 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Hội thảo trực tuyến về thực thi quyền SHTT trong công tác chống buôn bán hàng giả

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Cơ quan Nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ (USPTO) phối hợp tổ chức chuỗi hội thảo trực tuyến về hoạt động thực thi quyền SHTT trong công tác chống buôn bán hàng giả từ ngày 07/10/2020-18/11/2020.

Nhằm tạo cơ hội trao đổi về các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí mới nổi cộm trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Cơ quan Nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ (USPTO) phối hợp tổ chức chuỗi hội thảo trực tuyến về hoạt động thực thi quyền SHTT trong công tác chống buôn bán hàng giả từ ngày 07/10/2020-18/11/2020 (09h30-10h30) với chương trình cụ thể như sau:

(1) Ngày 07/10/2020: Welcome/Opening Remarks; Overview of Laws Against IP Infringement; Challenges for Consumers and Rights Holders in the Global and Online Environment (Đăng ký tại đây)

(2) Ngày 14/10/2020: Challenges, Strategies and Approaches to Counterfeit Goods (Đăng ký tại đây)

(3) Ngày 21/10/2020: Organized Crime and IP Theft: Investigation, Intelligence, Evidence Collection and Digital Investigative Analysis (Đăng ký tại đây)

(4) Ngày 28/10/2020: Organized Crime, IP Theft & Financial Crime: Prosecuting, Use of Forensics Experts and Expert Testimony, and Sentencing (Đăng ký tại đây)

(5) Ngày 04/11/2020: Transnational Enforcement Operations: How Law Enforcement and Public Prosecutors Can Work with the Private Sector  (Đăng ký tại đây)

(6) Ngày 11/11/2020: Changing Attitudes & Behavior: Law Enforcement Priorities and Public Awareness Activities (Đăng ký tại đây)

(7) Ngày 18/11/2020: Case Studies on Agricultural Products, Automotive Parts and Medical Devices (Đăng ký tại đây)

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký tham dự.

Trân trọng./.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn