Th 4, 06/07/2022 | 10:56 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Mời tham dự cuộc thi ASEAN về làm phim ngắn

Mạng lưới chuyên gia thực thi quyền sở hữu trí tuệ của ASEAN (ANIEE) tổ chức cuộc thi ASEAN về làm phim ngắn.

Mạng lưới chuyên gia thực thi quyền sở hữu trí tuệ của ASEAN (ANIEE) [1] 

Hướng dẫn và thể lệ cuộc thi ASEAN về làm phim ngắn

 

CHỦ ĐỀ CỦA CUỘC THI: Sở hữu trí tuệ và tuổi trẻ: Thực thi quyền trong môi trường kỹ thuật số, đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn

Đối tượng đủ điều kiện tham dự:

Các cá nhân tham gia Cuộc thi phải trong độ tuổi từ 15 đến 35 [2], mang quốc tịch hoặc thường trú tại một trong các quốc gia thành viên ASEAN.

 

Phim ngắn

1. Đoạn phim ngắn có độ dài từ 1 đến 3 phút.

2. Bài dự thi phải bằng tiếng Anh và phù hợp với mọi đối tượng về ngôn ngữ, nội dung hình ảnh, cách trình bày, chủ đề thảo luận và các vấn đề liên quan.

3. Tất cả các mục nhập liệu phải được hoàn thành bằng tiếng Anh (có phụ đề tiếng Việt) và phim ngắn dự thi phải bao gồm nội dung hoàn toàn có thể hiểu được đối với người xem nói tiếng Anh.

4. Phim ngắn dự thi phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ và Nguyên tắc cộng đồng của YouTube và các phương tiện truyền thông xã hội khác như Facebook, Instagram, LinkedIn và Twitter,...

5. Phim ngắn phải là bản gốc, duy nhất chỉ có người dự thi có và trước đó chưa gửi tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác trừ Cuộc thi này ở vòng thi quốc gia.

6. Nếu bài dự thi có hình ảnh của người hoặc hình ảnh khuôn mặt, thì phải kèm theo sự đồng ý bằng văn bản cho việc sử dụng những hình ảnh đó phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.

7. ANIEE có quyền hủy bỏ cuộc thi hoặc có quyền ra quyết định sửa đổi các quy tắc này. Các quyết định của ANIEE là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc.

Nộp bài dự thi

1.         Mỗi cá nhân/nhóm (dưới đây gọi tắt là “thí sinh”) chỉ được nộp MỘT BÀI DỰ THI.

2.         Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu ngày 10 tháng 8 năm 2022 và sẽ kết thúc vào 23 giờ 59 phút ngày 28 tháng 8 năm 2022 (theo giờ Hà Nội). Dấu thời gian điện tử trên email được sử dụng để xác định thời gian nộp hồ sơ dự thi.

3.         Thí sinh phải lưu phim ngắn dự thi của mình trên tài khoản Google Drive của mình, điền Mẫu đơn đăng ký và gửi đường dẫn Google Drive đó đến Cục Sở hữu trí tuệ qua email htqt6789@gmail.com. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ lập hội đồng tổ chức tuyển chọn tác phẩm đủ điều kiện tham dự Cuộc thi và sẽ hỗ trợ thí sinh nộp bài dự thi chính thức.

4.         Ban Thư ký ASEAN sẽ công bố các tác phẩm dự thi trên kênh YouTube hoặc tài khoản mạng xã hội chính thức của Ban Thư ký ASEAN vào ngày 01/9/2022.

Hướng dẫn và các thông tin cần thiết khác liên quan đến hoạt động này cũng được nêu rõ trong Mẫu đơn đăng ký.

5.         Đặt tên tệp dữ liệu: Tệp dữ liệu phải được đặt tên theo cấu trúc: ANIEE Video Contest_ TÊN TÁC PHẨM_Họ và tên thí sinh_Tên quốc gia (viết bằng tiếng Anh).

6.         Thông qua việc gửi bài dự thi, thí sinh được hiểu là đã đồng ý với tất cả các nguyên tắc và yêu cầu của Cuộc thi, bao gồm cả quyết định của Ban giám khảo.

Quyền Sở hữu trí tuệ

1.         Thông qua việc gửi bài dự thi, được hiểu: bài dự thi của thí sinh là tác phẩm gốc và thí sinh là chủ sở hữu duy nhất đối với các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến đoạn phim ngắn đó.

2.         Thí sinh đồng ý cho phép Cục Sở hữu trí tuệ và ANIEE sử dụng tên của thí sinh trong các hoạt động có nội dung liên quan đến Cuộc thi này. Bản quyền đối với tác phẩm/bài dự thi đã gửi dự thi vẫn thuộc về thí sinh nhưng người này cấp cho Cục Sở hữu trí tuệ, ANIEE và ASEAN giấy phép miễn phí bản quyền, toàn cầu, vĩnh viễn, không độc quyền để trình chiếu công khai, phân phối, tái sản xuất và tạo các tác phẩm phái sinh của phim ngắn (toàn bộ hoặc một phần) trên bất kỳ phương tiện nào hiện đang tồn tại hoặc được phát triển trong tương lai, vì mục đích giáo dục và quảng bá của Cục Sở hữu trí tuệ, ANIEE và ASEAN. Cục Sở hữu trí tuệ, ANIEE và ASEAN không cần phải cân nhắc thêm hoặc phải bổ sung thêm bất kỳ sự chấp thuận nào liên quan đến việc sử dụng của Cục, ANIEE và ASEAN đối với các tác phẩm này.

3.         Việc gửi bài dự thi được hiểu là cho phép Cục Sở hữu trí tuệ, ANIEE và ASEAN sử dụng miễn phí tên của thí sinh cho các bài thuyết trình, quảng cáo và chiến dịch quảng bá thông tin. Tất cả các bài dự thi sẽ tự động trở thành tài sản của ANIEE, tuy nhiên, bản quyền đối với tác phẩm / bài dự thi đó sẽ vẫn thuộc về tác giả, tùy thuộc vào các giấy phép được cấp theo văn bản này.

4.         Thí sinh nộp bài dự thi khẳng định tác phẩm dự thi là nguyên tác của chính họ, không sao chép từ người khác hoặc từ thiết kế trước đó, kể cả của mình và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

Các tiêu chí lựa chọn tác phẩm đạt giải thưởng

1.         Tác phẩm đạt giải thưởng được lựa chọn bởi một hội đồng giám khảo; quyết định của hội đồng giám khảo là quyết định cuối cùng.

2.         Tác phẩm dự thi sẽ được chấm theo các tiêu chí sau:

 

✔         NỘI DUNG VÀ SỰ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ ĐỀ CUỘC THI - 40%

✔         SÁNG TẠO - 40%

✔         HIỆU ỨNG TỔNG THỂ - 20%

TỔNG ĐIỂM – 100 %

Cơ cấu giải thưởng

1. Sẽ có 01 tác phẩm xuất sắc nhất sẽ đạt giải nhất của Cuộc thi. Phần thưởng bằng tiền mặt sẽ được trao cho ba tác phẩm đạt giải.

01 giải Nhất: 500 USD + miễn phí đăng ký tham dự Hội nghị thường niên năm 2023 của Hiệp hội Nhãn hiệu quốc tế (INTA) tại Singapore

            01 giải Nhì: 300 USD

            01 giải Ba: 200 USD

2. Các tác phẩm đạt giải cũng được thông báo trên Cổng thông tin sở hữu trí tuệ ASEAN và trên các tài khoản mạng xã hội.

3.         Các giải thưởng tiền mặt sẽ được trao thông qua chuyển khoản ngân hàng.

4.         Các khoản thuế liên quan đến giải thưởng sẽ do người nhận giải chi trả theo quy định của pháp luật quốc gia của người đó.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

1.         Cục Sở hữu trí tuệ và ANIEE không chịu trách nhiệm liên quan đến mất dữ liệu, nhập liệu trễ, chuyển hướng sai, không đầy đủ, không đọc được hoặc không thể sử dụng được, bao gồm cả các mục nhập bị hỏng do vi rút máy tính, kết nối internet kém hoặc các vấn đề về thiết bị điện tử.

2.         Cục Sở hữu trí tuệ và ANIEE có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi thể lệ cuộc thi và trao giải thưởng bằng các phương thức thay thế trong trường hợp xác định có gian lận hoặc lỗi kỹ thuật vào bất kỳ thời điểm nào, kể cả sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ dự thi.

3.         Trường hợp sau khi đã hoàn thành việc trao giải thưởng, nếu tác giả của tác phẩm đạt giải Nhất bị xác định là vi phạm bất kỳ quy tắc và hướng dẫn nào của Cuộc thi này thì người đó sẽ bị tước giải thưởng và phải nộp trả lại khoản tiền thưởng.

 

_________________

 

MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

CUỘC THI LÀM PHIM NGẮN DO ANIEE PHÁT ĐỘNG

 

_______________________________________________                 ____

Họ và tên                                                                                           Tuổi

______________________________________________________________

Địa chỉ

______________________________________________________________

Tỉnh/Thành phố                           Quốc gia                      Mã bưu điện (nếu có)

 

Bằng việc ký tên dưới đây xác nhận việc đã xem xét và đồng ý với tất cả các quy tắc của Cuộc thi. Lưu ý: Đối với thí sinh chưa đến tuổi thành niên cần có chữ ký của cha mẹ /người giám hộ.

 

__________________________________________       _______________

Chữ ký thí sinh (hoặc của bố mẹ/người giám hộ).               Ngày tháng năm

__________________________________________      _______________

Địa chỉ email                                                                          Số điện thoại

 

* Nếu video dự thi có hình ảnh trẻ vị thành niên, vui lòng hoàn thành phần còn lại của biểu mẫu này.

 

Tôi (tên của cha mẹ / người giám hộ) đồng ý cho phép hình ảnh của con tôi được sử dụng trong bất kỳ tài liệu hoặc ấn phẩm nào của Cục Sở hữu trí tuệ, ANIEE hoặc ASEAN trong tương lai hoặc trên trang web của Cục Sở hữu trí tuệ, ANIEE và ASEAN.

Họ và tên trẻ ____________________________________

Chữ ký của bố mẹ hoặc người giám hộ ____________________________ 

Ngày tháng năm _________________

 

Thời hạn: Tất cả các bài dự thi nộp phải được đóng dấu bưu điện trước thời hạn đã thông báo.

Đánh giá chấm điểm: Các video sẽ được đánh giá bởi một ban giám khảo về nội dung và sự tuân thủ chủ đề Cuộc thi, tính sáng tạo và tác động tổng thể.

Quy tắc khác: Mỗi cá nhân/nhóm chỉ được nộp một bài dự thi. Bài dự thi phải là tài liệu gốc, chưa xuất bản và phải là tài sản duy nhất của người dự thi, chưa được gửi trước đó trong bất kỳ cuộc thi nào khác ngoại trừ vòng quốc gia của Cuộc thi này. ANIEE không chịu trách nhiệm đối với các mục nhập bị thất lạc, trễ hạn, chuyển hướng sai, không đầy đủ hoặc quá hạn bưu điện. Cục Sở hữu trí tuệ và ANIEE không chịu trách nhiệm liên quan đến mất dữ liệu, nhập liệu trễ, chuyển hướng sai, không đầy đủ, không đọc được hoặc không thể sử dụng được.

 _________________

Chữ ký của tác giả phim ngắn dự thi

 

 

-----

[1] Mạng lưới chuyên gia thực thi quyền sở hữu trí tuệ của ASEAN (ANIEE) là một Nhóm chuyên trách về các vấn đề liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ trực thuộc Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC)

[2] Theo Chỉ số Phát triển Thanh niên ASEAN giai đoạn 1, chi tiết xin xem tại: https://asean.org/asean2020/wp-content/uploads/2021/01/First-ASEAN-Youth-Development-Index.pdf

 

 

Phòng Hợp tác quốc tế