Th 2, 05/09/2022 | 11:09 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Mời tham dự hội thảo trực tuyến Public Awareness raising on Madrid and Hague Agreements

Trong khuôn khổ Dự án ARISE+IPR cùng với sự hợp tác giữa WIPO và ASEAN, Dự án ARISE+IPR sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến

Trong khuôn khổ Dự án ARISE+IPR cùng với sự hợp tác giữa WIPO và ASEAN, Dự án ARISE+IPR sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến với thông tin như sau:

- Chủ đề:  Public Awareness raising on Madrid and Hague Agreements.

-  Thời gian: 14:00-16:30 (GMT+7) ngày 20-21/9/2022

- Hình thức: trực tuyến

- Ngôn ngữ: tiếng Anh

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tới nội dung của hội thảo đăng ký theo đường dẫn dưới đây trước ngày 16/9/2022:

https://register.internationalipcooperation.eu/event/ar/1/form-0920-icd-arise-ipr-act-11-awp5-public-awareness-raising-on-madrid-and-hague-agreements

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo./.

 

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn