Th 6, 01/04/2016 | 10:17 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Mời tham dự Triển lãm Sở hữu trí tuệ năm 2016 tại Viên Chăn, CHDCND Lào

Từ ngày 26/4 đến 01/5/2016, tại Viên Chăn, CHDCND Lào sẽ diễn ra Triển lãm Sở hữu trí tuệ 2016. Kính mời các doanh nghiệp đăng ký tham gia.

Từ ngày 26/4 đến 01/5/2016, để chào mừng ngày sở hữu trí tuệ thế giới, Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ CHDCND Lào sẽ tổ chức Triển lãm Sở hữu trí tuệ 2016 tại Viên Chăn, CHDCND Lào. Trong thời gian triển lãm, các hoạt động chào mừng ngày sở hữu trí tuệ thế giới khác cũng được tổ chức như Lễ kỷ niệm ngày sở hữu trí tuệ thế giới, các Hội thảo về sở hữu trí tuệ và các chương trình ca múa nhạc.
Hội chợ Sở hữu trí tuệ là hoạt động thường niên, bắt đầu được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ CHDCND Lào tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015. Hội chợ là cầu nối để các công nghệ, sản phẩm và dịch vụ được bảo hộ sở hữu trí tuệ đến với nhà đầu tư và thị trường Lào, góp phần thương mại hóa tài sản trí tuệ, định hình giá trị của tài sản trí tuệ trong nền kinh tế, đồng thời thúc đẩy giao lưu, trao đổi, hợp tác giữa các nước tham gia Hội chợ về sở hữu trí tuệ nói riêng, và về thương mại và đầu tư nói chung.
Cục Sở hữu trí tuệ kính mời các doanh nghiệp có công nghệ, sản phẩm và dịch vụ phù hợp tham dự Hội chợ. Mọi chi phí liên quan đến việc tham gia Hội chợ do doanh nghiệp tự chi trả.
Đề nghị các doanh nghiệp đăng ký tham gia gửi Mẫu đăng ký tham dự Hội chợ cho Cục Sở hữu trí tuệ trước ngày 15/4/2016 để Cục Sở hữu trí tuệ tổng hợp và thông báo cho phía bạn.
Thông tin liên hệ:
 Đoàn Thiều Trang, Phòng Hợp tác quốc tế, Cục Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: (04) 35588774.
Email: doanthieutrang@noip.gov.vn
Phòng Hợp tác quốc tế