Th 3, 07/08/2018 | 16:00 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

THÔNG BÁO CỦA CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ VIỆC HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam...

Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam đối với các giải pháp kỹ thuật, cụ thể như sau:

(i) Đối tượng được hỗ trợ:

Các tổ chức, cá nhân Việt Nam có giải pháp kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Có khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;

- Có khả năng áp dụng vào thực tiễn các hoạt động sản xuất, kinh doanh;

- Chưa nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;

- Chưa/không được hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích từ nguồn Ngân sách Nhà nước.

 (ii) Nội dung hỗ trợ:

- Tra cứu tài liệu kỹ thuật có liên quan phục vụ việc đăng ký;

- Hoàn thiện Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích: lập bản mô tả, tờ khai và các tài liệu cần thiết khác;

- Hướng dẫn nộp Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích.

(iii) Kinh phí hỗ trợ: Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện các công việc: tra cứu tài liệu kỹ thuật, lập và hoàn thiện Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích.

(iv) Quy định về việc gửi và tiếp nhận Phiếu đề xuất hỗ trợ:

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi Phiếu đề xuất hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích theo mẫu quy định (bản giấy và bản điện tử) về địa chỉ:

Cục Sở hữu trí tuệ

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.35571843; Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn

- Thời gian nhận Phiếu đề xuất hỗ trợ: trước 15h00 ngày 6/9/2018

- Các tổ chức, cá nhân có thể gửi nhiều đề xuất hỗ trợ. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn chế, trong năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ chỉ xem xét lựa chọn để hỗ trợ cho mỗi tổ chức, cá nhân 01 giải pháp kỹ thuật.

 Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trung tâm Phát triển tài sản trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ, điện thoại: 0904712355, email: atuan.noip@gmail.com.

 

Tệp đính kèm:

- Thông báo số 8585/SHTT-TSTT

- Phiếu đề xuất (Mẫu 1 - dùng cho cá nhân)

- Phiếu đề xuất (Mẫu 2 - dùng cho tổ chức)

Cục Sở hữu trí tuệ