Th 6, 19/03/2021 | 10:30 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo Hội thảo trực tuyến về bí mật kinh doanh của Dự án IP Key SEA

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký tham dự Hội thảo trực tuyến về bí mật kinh doanh của Dự án IP Key SEA.

Nhằm cung cấp kiến thức về bảo hộ bí mật kinh doanh tại châu Âu và một số quốc gia Đông Nam Á, Dự án IP Key SEA và bộ phận South-East Asia IP SME Helpdesk sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến về bí mật kinh doanh với thông tin như sau:
 
- Chủ đề: IP Key SEA Webinar on Trade Secrets
- Thời gian: bắt đầu lúc 15h00 ngày 26/3/2021 (chương trình kèm theo)
- Ngôn ngữ: tiếng Anh
- Chi phí: Miễn phí
 
Đại biểu đăng ký tham dự hội thảo trước ngày 24/3/2021 theo đường dẫn:
 
 
Sau khi đăng ký thành công, đại biểu vui lòng thông báo lại họ tên và đơn vị công tác vào hòm thư: dangkyhoithaoshtt@gmail.com để Cục Sở hữu trí tuệ thống kê, tổng hợp và mời tham dự các sự kiện có liên quan.
 
Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký tham dự. 
 
Trân trọng./.
 
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn