Th 5, 22/04/2021 | 14:10 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo mở khóa đào tạo trực tuyến DL101 VN - Tổng quan về sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng giới thiệu Khóa đào tạo Tổng quan về sở hữu trí tuệ do Tổ chức Sở hữu trí tuệ (WIPO) xây dựng.

Nhằm nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho cộng đồng thông qua hình thức đào tạo trực tuyến, Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng giới thiệu Khóa đào tạo Tổng quan về sở hữu trí tuệ do Tổ chức Sở hữu trí tuệ (WIPO) xây dựng. Khóa học đã được WIPO hỗ trợ để triển khai phiên bản tiếng Việt trên Cổng đào tạo trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ (http://e-learning.ipvietnam.gov.vn) với thông tin như sau:
 

- Tên khóa đào tạo: DL101VN-Tổng quan về Sở hữu trí tuệ;

- Hình thức: học trực tuyến;

- Thời gian: 19/4/2021-15/6/2021, cụ thể như sau:

 
Thời gian Nội dung
19/4-02/5

Học viên đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn trên Cổng đào tạo trực tuyến của Cục SHTT:

http://e-learning.ipvietnam.gov.vn

Hệ thống đăng ký có thể sẽ đóng sớm hơn nếu số lượng đăng ký đã đạt đủ 50 học viên.

03/5-06/6 Học viên tự lựa chọn thời gian vào học từng module và làm bài tự đánh giá cuối từng module 
07/6-15/6 Làm bài kiểm tra cuối khóa và đánh giá học viên  
 
- Ngôn ngữ: tiếng Việt;
 
- Chi phí: Miễn phí. 
 
Việc hoàn thành khóa học DL101 là một trong các điều kiện cần thiết để đăng ký tham gia một số hội thảo/khóa chuyên sâu do WIPO hoặc Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức.
 
Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các cá nhân quan tâm đăng ký. 
 
Trân trọng./.
 
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn