Th 6, 12/05/2017 | 15:18 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo mở lớp hướng dẫn khai thác thông tin SHCN trong tháng 5/2017

Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo kế hoạch triển khai các lớp hướng dẫn khai thác thông tin sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu trong tháng 5/2017...

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn các kỹ năng khai thác thông tin sở hữu công nghiệp, giúp bạn đọc tìm kiếm  thông tin một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng nhất trên các cơ sở dữ liệu của Việt Nam (Iplib, Digipat) và của nước ngoài, trong tháng 5 năm 2017, Phòng Thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ triển khai các lớp hướng dẫn khai thác thông tin sở hữu công nghiệp như sau:

        1.  Lớp học: “Hướng dẫn cơ bản về tra cứu thông tin sáng chế” (01 buổi/lớp): Chiều 16/5/2017 (13h30-16h30);

        2.  Lớp học: “Hướng dẫn tra cứu thông tin phục vụ viết bản mô tả sáng chế”  (4 buổi/lớp) được tổ chức vào hai ngày 17-18/5/2017, sáng từ 8h30, chiều từ 13h30;

        3. Trực tư vấn trực tiếp cho người nộp đơn về cách tra cứu thông tin sáng chế, vào các buổi sáng thứ tư hằng tuần (8h30-11h30);

        4. Lớp học: “Hướng dẫn tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp” (01 buổi/lớp): Sáng 19/5/2017 (phối hợp với Phòng Kiểu dáng công nghiệp);

        5. Lớp học: “Hướng dẫn tra cứu thông tin nhãn hiệu” (01 buổi/lớp) gồm 2 lớp: Sáng 16/5/2017 (8h30-11h30), Chiều 19/5/2017 (13h30-16h30).

* Địa điểm học: Thư viện tầng 4 nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

* Học phí: Miễn phí

* Hình thức đăng ký:  Đăng ký trước 02 ngày, theo một trong hai cách sau:

- Tới địa chỉ email: phongthongtin@noip.gov.vn và nxvinh@gmail.com; hoặc

- Trực tiếp tại Thư viện tầng 4 nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ, trong giờ hành chính.

Trong trường hợp số lượng học viên đăng ký quá đông, Ban tổ chức sẽ chuyển số học viên đăng ký sau sang buổi học tiếp theo trong tháng 5/2017 (sẽ thông báo lịch cụ thể).

Chú ý: Khi đến Cục SHTT cần đem theo Giấy tờ tùy thân để nộp tại Phòng Bảo vệ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Thông tin, Cục SHTT, điện thoại 04.38583069 máy lẻ 1428, 1471, 1484.

Mẫu Phiếu đăng ký:

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN

“Hướng dẫn khai thác thông tin SHCN"

Kính gửi: Phòng Thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ

Họ và tên: ……………………………………  nam/nữ…………

Ngày sinh: ……………………………..Số CMND: ……………………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………..

Cơ quan:…………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:   ..……………………………………………………

Email: ………………………………………………………………………………………….

Đăng ký buổi học, ngày …. tháng ….năm 2017

Tôi xin cam kết chấp hành các quy định của Cục Sở hữu trí tuệ và của lớp học.

Phòng Thông tin