Th 2, 05/06/2017 | 09:30 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Các lớp hướng dẫn khai thác thông tin sở hữu công nghiệp trong tháng 6, 7, 8 năm 2017 (miễn phí)

Cục Sở hữu trí tuệ triển khai các lớp hướng dẫn khai thác thông tin sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp trong tháng 6, 7 và 8 năm 2017...

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn các kỹ năng khai thác thông tin sở hữu công nghiệp, giúp bạn đọc tìm kiếm  thông tin một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng nhất trên các cơ sở dữ liệu của Việt Nam và của nước ngoài, trong tháng 6, 7 và 8 năm 2017, Cục Sở hữu trí tuệ triển khai các lớp hướng dẫn khai thác thông tin sở hữu công nghiệp như sau:

STT

Tên lớp tập huấn

Tên bài giảng

Ngày thực hiện

Thời gian:

 

1

Khai thác thông tin nhãn hiệu

Bài 1. Hướng dẫn tra cứu thông tin nhãn hiệu;

Bài 2. Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. 

Sáng 10/6/2017

Sáng 8/7/2017

Sáng 12/8/2017

01 buổi/lớp, 8h-11h30

2

Khai thác thông tin kiểu dáng công nghiệp

Bài 1. Hướng dẫn tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp;

Bài 2. Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp. 

Chiều 10/6/2017

Chiều 8/7/2017

Chiều 12/8/2017

  01 buổi/lớp, 13h30-17h00

3

Khai thác thông tin sáng chế

Bài 1. Hướng dẫn phân loại sáng chế;

Bài 2. Hướng dẫn tra cứu thông tin sáng chế. 

Sáng 17/6/2017

Sáng 15/7/2017

Sáng 19/8/2017

01 buổi/lớp, 8h-11h30

4

Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký sáng chế

Bài 1. Thủ tục đăng ký sáng chế;

Bài 2. Hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế.

Chiều 17/6/2017

Chiều 15/7/2017

Chiều 19/8/2017

01 buổi/lớp, 13h30-17h00

* Địa điểm học: Thư viện tầng 4 nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

* Học phí: Miễn phí

* Học viên mang theo máy tính cá nhân để thực hành tra cứu (nếu có).

* Hình thức đăng ký:  Đăng ký trước 02 ngày, theo một trong hai cách sau:

- Tới địa chỉ email: phongthongtin@noip.gov.vn và nxvinh@gmail.com; hoặc

- Trực tiếp tại Thư viện tầng 4 nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ, trong giờ hành chính.

Trong trường hợp số lượng học viên đăng ký quá đông, Ban tổ chức sẽ chuyển số học viên đăng ký sau sang buổi học trong tháng tiếp theo (sẽ thông báo tới các học viên qua email).

Chú ý: Khi đến Cục SHTT cần đem theo giấy tờ tùy thân để nộp tại Phòng Bảo vệ.

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ, điện thoại 04.38583069 máy lẻ 1428, 1471, 1484.

Mẫu Phiếu đăng ký:

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN

“Hướng dẫn khai thác thông tin SHCN"

Kính gửi: Phòng Thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ

Họ và tên: ……………………………………  nam/nữ…………

Ngày sinh: ……………………………..Số CMND: ……………………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………..

Cơ quan:…………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:   ..……………………………………………………

Email: ………………………………………………………………………………………….

Đăng ký lớp học………………….. ngày …. tháng ….năm 2017

Tôi xin cam kết chấp hành các quy định của Cục Sở hữu trí tuệ và của lớp học.

Ngày đăng ký: …………..