Th 2, 29/11/2021 | 14:27 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo mời tham dự hội thảo trực tuyến về e-Conomy SEA Report 2021

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo mời tham dự hội thảo trực tuyến về e-Conomy SEA Report 2021.

Nhằm mục đích chia sẻ, thảo luận về nền kinh tế internet của khu vực Đông Nam Á được phân tích trong e-Conomy SEA Report năm 2021, Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN tổ chức hội thảo trực tuyến với thông tin cụ thể như sau:
 
Chủ đề:  Regional Webinar of 2021 e-Conomy Southeast Asia (SEA) Report 2021 by Google, Temasek, and Bain & Company.
 
- Thời gian: 8h00 - 9h30 ngày 01/12/2021.
 
- Hình thức: trực tuyến.
 
- Ngôn ngữ: tiếng Anh.
 
- Chương trình hội thảo và đường dẫn đăng ký:
 
 
Các tổ chức, cá nhân quan tâm tới nội dung của hội thảo, xin vui lòng đăng ký theo đường dẫn trên, sau đó gửi thông tin (bao gồm: họ tên và đơn vị công tác) vào hòm thư dangkyhoithaoshtt@gmail.com để Cục Sở hữu trí tuệ tổng hợp.
 
Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo./. 
 
 
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn