Th 3, 25/05/2021 | 11:15 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo mời tham dự Hội thảo trực tuyến về giống cây trồng và Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng năm 1991

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký tham dự Hội thảo trực tuyến về giống cây trồng và Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng năm 1991.

Nhằm nâng cao nhận thức về giống vây trồng và Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng (UPOV) năm 1991, Dự án IP Key SEA sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến với thông tin cụ thể như sau:
 
- Chủ đề: IP Key SEA Webinar Series on Plant Variety Rights and UPOV 1991;
 
- Thời gian: 14h30 – 16h30 ngày 10-11/6/2021 (chương trình kèm theo);
 
- Ngôn ngữ: tiếng Anh.
 
Đại biểu đăng ký tham dự hội thảo theo đường dẫn:
https://euipo.blumm.it/event/ar/1/ipkey-sea-act17-0610
 
Sau khi đăng ký thành công, đại biểu vui lòng thông báo lại họ tên và đơn vị công tác vào hòm thư: dangkyhoithaoshtt@gmail.com để Cục Sở hữu trí tuệ thống kê, tổng hợp.
 
Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký tham dự. 
 
Trân trọng./.
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn