Th 6, 07/10/2022 | 17:50 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo Mời tham dự tập huấn trực tuyến “Training on Trade Mark Opposition”

Mời tham dự tập huấn trực tuyến “Training on Trade Mark Opposition” trong khuôn khổ Dự án ARISE+IPR.

Trong khuôn khổ Dự án ARISE+IPR, Dự án sẽ tổ chức tập huấn trực tuyến với thông tin như sau:

-               Chủ đề:  Training on Trade Mark Opposition

-               Nội dung: trade mark opposition proceedings (key features, timeline and work flow), likelihood of confusion, trade mark with reputation, proof of use

-               Thời gian: 14:00-16:30 (GMT+7) ngày 19-20/10/2022

-               Hình thức: trực tuyến

-               Ngôn ngữ: tiếng Anh

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tới nội dung của tập huấn đăng ký theo đường dẫn dưới đây:

https://euipo.blumm.it/event/ar/1/1019-icd-arise-ipr-act-1-awp5-training-on-trade-mark-opposition  

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo./.

Trung tâm Nghiên Cứu, Đào Tạo và Hỗ Trợ, Tư Vấn