Th 5, 04/03/2021 | 16:35 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo Hội nghị trực tuyến về hòa giải trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký tham dự Hội nghị trực tuyến về hòa giải trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Với xu hướng ngày càng tăng về hòa giải như một phương pháp giải quyết tranh chấp liên quan đến SHTT, Ban Kháng nghị của EUIPO, cùng với Học viện EUIPO và Vụ Hợp tác Quốc tế và Các vấn đề Pháp lý của EUIPO tổ chức Hội nghị trực tuyến về hòa giải SHTT sẽ cung cấp các chính sách hòa giải ở Liên minh Châu Âu và các hình thức kết hợp hòa giải với các hình thức giải quyết tranh chấp khác. Thông tin cụ thể về hội nghị như sau:
 
- Chủ đề: “Protecting and Enforcing IPR in Southeast Asia: What Small Businesses Need to Know”;
- Thời gian: ngày 22-23/3/2021 (chương trình kèm theo);
- Ngôn ngữ: tiếng Anh;
- Chi phí: 75€.
 
Đại biểu đăng ký tham dự theo đường dẫn https://euipo.blumm.it/event/ar/1/ip-mediation-conference-2021-50-discount trước ngày 15/3/2021. Sau khi đăng ký thành công, đại biểu vui lòng thông báo lại họ tên và đơn vị công tác vào hòm thư: dangkyhoithaoshtt@gmail.com để Cục Sở hữu trí tuệ thống kê, tổng hợp.
 
Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký tham dự. 
 
Trân trọng./.
 
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn