Th 6, 21/08/2020 | 09:26 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về Hội thảo trực tuyến của Tuần lễ Sở hữu trí tuệ Singapore

Trong khuôn khổ sự kiện Tuần lễ Sở hữu trí tuệ Singapore, USPTO và UKIPO phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến UK-US Breaking Barriers từ ngày 24-25/8/2020...

 

Trong khuôn khổ sự kiện Tuần lễ Sở hữu trí tuệ Singapore, USPTO và UKIPO phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến UK-US Breaking Barriers từ ngày 24-25/8/2020 với các thông tin cụ thể như sau:

(1) Ngày 24/8/2020 (từ 14h30 đến 16h00): Facing a different kind of global challenge: How to innovate and grow?

(2) Ngày 25/8/2020 (từ 16h00 đến 17h30): Triumph & Tragedies: Real Stories & Lessons Learned about IP Enforcement in the Time of COVID-19

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký tham dự theo đường link sau đây:

https://app.livestorm.co/secretariat/uk-us-breaking-barriers-ip-week-singapore-2020

Trân trọng./.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn