Th 2, 01/03/2021 | 10:44 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Mời tham dự Hội thảo trực tuyến về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực ASEAN

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký tham dự Hội thảo trực tuyến về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực ASEAN.

Nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nước ngoài nắm được kiến thức bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) tại các nước trong khu vực ASEAN, Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) tổ chức hội thảo trực tuyến về vấn đề này với thông tin cụ thể như sau:
 
- Chủ đề: “Protecting and Enforcing IPR in Southeast Asia: What Small Businesses Need to Know”;
- Thời gian: 7h00-8h45 ngày 05/3/2021;
- Ngôn ngữ: tiếng Anh;
- Hình thức tổ chức: Ứng dụng phần mềm WebEx; 
 
Đại biểu đăng ký tham dự theo đường dẫn https://web.cvent.com/event/3fb34114-0005-4128-8119-6f8c15157487/regProcessStep1 trước ngày 03/3/2021.
 
Sau khi đăng ký thành công, đại biểu vui lòng thông báo lại họ tên và đơn vị công tác vào hòm thư: dangkyhoithaoshtt@gmail.com để Cục Sở hữu trí tuệ thống kê, tổng hợp.
 
Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký tham dự. 
 
Trân trọng./.
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn