Th 4, 27/04/2016 | 16:38 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc tuyển ứng viên đăng ký tham dự các khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ tại Nhật Bản năm 2016

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo về việc tuyển ứng viên đăng ký tham dự các khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ tại Nhật Bản...

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo về việc tuyển ứng viên đăng ký tham dự các khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ tại Nhật Bản trong năm tài chính 2016.
Toàn văn Thông báo và các tài liệu liên quan có thể tải về tại đây.
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo