Th 5, 10/09/2020 | 09:12 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Dự thảo Tờ trình và Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì xây dựng Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030...

Thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì xây dựng Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Bộ Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình.

Để hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Chương trình, Bộ Khoa học và Công nghệ đăng tải dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình để các cá nhân, tổ chức nghiên cứu và cho ý kiến góp ý.

Thời gian lấy ý kiến: Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 09/09/2020, ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/09/2020

Công văn góp ý đề nghị gửi về:

Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 0243.5571843; Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn

Trân trọng cảm ơn!

_____

Tài liệu đính kèm:

Dự thảo Tờ trình

Dự thảo Quyết định

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ

https://www.most.gov.vn/vn/Pages/chitietduthao.aspx?iDuThao=806