Th 5, 22/12/2022 | 14:04 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

Ngày 21/12/2022, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), đồng chí Trần Văn Nghĩa – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đồng chí Nguyễn Như Quỳnh - Chánh Thanh tra Bộ KH&CN, đông chí Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và đại diện Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ; về phía Cục SHTT, có đồng chí Đinh Hữu Phí - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục SHTT cùng các đồng chí Phó Cục trưởng Cục SHTT, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và các cán bộ chủ chốt của Cục.

 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 của Cục SHTT

 

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục SHTT Trần Lê Hồng cho biết, mặc dù tình hình thế giới biến động phức tạp, cùng với hậu quả của đại dịch COVID-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế ở một số nước, trong năm 2022, Cục SHTT đã nỗ lực thúc đẩy hoạt động trên hầu hết các mặt, trong đó có các kết quả nổi bật như: Cục đã tiếp nhận được 78.480 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) (tăng 4% so với năm 2021), cấp 43.970 văn bằng bảo hộ SHCN (tăng 12,6% so với năm 2021); số lượng đơn liên quan đến văn bằng bảo hộ (VBBH) nộp vào Cục tăng 18% và kết quả xử lý các loại đơn sau cấp VBBH tăng 10% so với năm 2021.

Năm 2022, Cục SHTT đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT. Qua quá trình xây dựng, lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Luật đã được hoàn thiện để trình Quốc hội khóa XV thông qua vào ngày 16/6/2022 và Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố vào ngày 28/6/2022 để chính thức có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2023; việc triển khai Chiến lược SHTT quốc gia và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 giúp nâng cao vai trò, vị thế của hoạt động SHTT ở các Bộ, ngành và địa phương. Công tác hội nhập và hợp tác quốc tế về SHTT được triển khai một cách chủ động và tích cực, theo đó, Cục tiếp tục tham gia đàm phán nội dung SHTT trong các FTA; duy trì và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong khuôn khổ WTO, ASEAN, APEC, WIPO và các đối tác song phương. Cục đã thực hiện trao đổi Kế hoạch hợp tác về SHTT song phương dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Hiển Long trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước  đến Singapore; ký Thỏa thuận hợp tác về triển khai Chiến lược SHTT quốc gia với WIPO; tham gia triển khai các Dự án do WIPO bảo trợ như: Dự án Xây dựng Mạng lưới các Trung tâm Hỗ trợ công nghệ và đổi mới sáng tạo (TISC), Dự án Xây dựng môi trường kiến tạo về SHTT (IP-HUB), Dự án Hỗ trợ các tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ SHTT, Dự án Mạng lưới trực tuyến dành cho Doanh nghiệp khởi nghiệp (EON), v.v.. Cục đã hỗ trợ đăng ký chỉ dẫn địa lý (CDĐL) cà phê Buôn Ma Thuột tại Nhật Bản, hoàn thành việc xây dựng và công bố Biểu trưng CDĐL quốc gia, v.v.. Trong năm 2022, Cục cũng đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện và Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Cục SHTT.

Các kết quả nêu trên làm cho hoạt động của Cục SHTT ngày càng trở nên gắn kết với hoạt động của Chính phủ, Bộ KH&CN, các Bộ/ngành và địa phương, đưa SHTT trở thành một công cụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và quốc gia.

 

Phó Cục trưởng Trần Lê Hồng trình bày Báo cáo công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Cục SHTT

 

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, theo ông Trần Lê Hồng, hoạt động của Cục SHTT vẫn còn có những tồn tại, hạn chế và khó khăn nhất định, như: Kết quả xử lý đơn nhãn hiệu chưa đạt kế hoạch đề ra; việc xây dựng các Quy chế thẩm định đơn SHCN còn chậm; khối lượng công việc của Cục rất lớn trong khi thiếu nhân lực và kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao; các nhiệm vụ về CNTT và xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu công việc và điều kiện làm việc.

Để giải quyết những bất cập trên, Phó Cục trưởng Trần Lê Hồng cho biết, trong năm 2023, Cục SHTT sẽ tiếp tục hoàn thiện, trình Bộ trưởng Bộ KH&CN xem xét, phê duyệt Đề án Kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân lực của Cục và tổ chức triển khai Đề án sau khi được phê duyệt; tổ chức xây dựng trình các cấp có thẩm quyền ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật; tiếp tục hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả Chiến lược SHTT quốc gia và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; triển khai các Kế hoạch xử lý đơn sáng chế, nhãn hiệu và khiếu nại; xây dựng và ban hành các Quy chế tiếp nhận, xử lý đơn SHCN; đẩy mạnh cải cách TTHC và xây dựng Chính phủ điện tử trong lĩnh vực SHCN và đẩy mạnh các dự án đầu tư công của Cục.

Bên cạnh đó, Cục cũng sẽ chủ động tham gia đàm phán và bảo đảm thi hành có hiệu quả nội dung SHTT trong các Hiệp thương mại quốc tế; đẩy mạng hoạt động hợp tác quốc tế để tranh thủ các nguồn lực quốc tế nhằm triển khai Luật SHTT, Chiến lược SHTT quốc gia và nâng cao năng lực của Hệ thống SHTT; tăng cường hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong việc bảo hộ quyền SHTT ở nước ngoài, v.v..

Sau khi nghe ý kiến của Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, và các đại biểu tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang chúc mừng và đánh giá cao Cục SHTT đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, thể hiện trên nhiều mặt công tác như: công tác tiếp nhận, xử lý đơn SHCN; công tác xây dựng Luật SHTT, triển khai Chiến lược, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ; công tác hội nhập, hợp tác quốc tế về SHTT và hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở nước ngoài, v.v. trong bối cảnh khó khăn chung của tình hình trong nước và quốc tế. Thứ trưởng cho biết, trong quá trình công tác, Cục đã có nhiều sáng kiến trong công tác chuyên môn, có quan hệ công tác tốt, chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ KH&CN, các Bộ, ngành và địa phương. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng chỉ ra những tồn tại trong công tác xử lý đơn SHCN, công tác đào tạo về SHTT và chất lượng của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của Cục. Trên cơ sở đó, Thứ trưởng đề nghị Cục phải bám sát chức năng, nhiệm vụ được Lãnh đạo bộ KH&CN giao, tập trung các nguồn lực để xử lý các công việc trọng tâm như: xây dựng chính sách, pháp luật, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn thi hành Luật SHTT sửa đổi; đẩy nhanh và nâng cao chất lượng xử lý đơn SHCN; triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển tài sản trí tuệ và các hoạt động hỗ trợ bảo hộ ở nước ngoài; khẩn trương hoàn thiện Đề án về cơ cấu tổ chức của Cục để trình Bộ trưởng và tích cực, chủ động tham gia các hoạt động về hội nhập và hợp tác quốc tế về SHTT.

Bên cạnh đó, Cục cũng phải nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ; xây dựng chính sách tuyển dụng, giữ chân người tài; tăng cường xã hội hóa các nguồn lực; tăng cường sự hợp tác, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành, và địa phương; quan tâm, thúc đẩy các hoạt động phong trào, đoàn thể, v.v..

 

Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí phát biểu kết luận Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Đinh Hữu Phí cho biết, năm 2022 hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ có nhiều điểm sáng trong công tác công tác xây dựng pháp luật về SHTT, hội nhập và hợp tác quốc tế, phát triển tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, v.v.. Cục trưởng cho biết, nhiệm vụ trong năm 2023 cũng rất nặng nề, tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Cục SHTT quyết tâm nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ và Lãnh đạo Bộ KH&CN giao.

Cục trưởng Đinh Hữu Phí chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang, sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Bộ KH&CN trong những năm qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp và hỗ trợ đối với Cục trong năm 2023 và các năm tiếp theo./.

 

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Cục Sở hữu trí tuệ.

 

Văn phòng Cục