Th 6, 08/10/2021 | 15:23 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Madrid - Hệ thống nhãn hiệu quốc tế

Hệ thống Madrid là một giải pháp thuận tiện và hiệu quả về chi phí để đăng ký và quản lý nhãn hiệu trên toàn thế giới. Nộp một đơn đăng ký duy nhất và trả một khoản phí để đăng ký bảo hộ ở tối đa 124 quốc gia. Sửa đổi, gia hạn hoặc mở rộng danh mục nhãn hiệu toàn cầu của bạn thông qua một hệ thống tập trung.

Madrid - Hệ thống nhãn hiệu quốc tế

Bản cập nhật COVID-19 - Thông tin quan trọng cho người dùng Madrid

Hệ thống Madrid là một giải pháp thuận tiện và hiệu quả về chi phí để đăng ký và quản lý nhãn hiệu trên toàn thế giới. Nộp một đơn đăng ký duy nhất và trả một khoản phí để đăng ký bảo hộ ở tối đa 124 quốc gia. Sửa đổi, gia hạn hoặc mở rộng danh mục nhãn hiệu toàn cầu của bạn thông qua một hệ thống tập trung.

Dịch vụ trực tuyến Madrid

Hệ thống Madrid các công cụ và tài nguyên trực tuyến để hỗ trợ chủ sở hữu nhãn hiệu ở từng giai đoạn của vòng đời đăng ký nhãn hiệu quốc tế. Tờ rơi về các dịch vụ trực tuyến của Madrid.

 

Sử dụng Hệ thống Madrid

Hệ thống Madrid hỗ trợ bạn trong suốt vòng đời nhãn hiệu của bạn, từ khi đăng ký đến khi gia hạn. Sử dụng các trang sau để tìm hiểu thêm về cách tra cứu các nhãn hiệu hiện có trước khi bạn nộp đơn đăng ký bảo hộ, cách nộp đơn đăng ký quốc tế và cách quản lý đăng ký nhãn hiệu quốc tế của bạn.

Tìm hiểu thêm

• Hệ thống Madrid hoạt động như thế nào | Lợi ích của Hệ thống Madrid

• Cách thanh toán phí theo Hệ thống Madrid

• Hội thảo trên web: “Hệ thống Madrid dành cho người mới”

Video: Giới thiệu về Hệ thống Nhãn hiệu Quốc tế.

Hướng dẫn

Tra cứu trước khi nộp đơn

Trước khi nộp đơn đăng ký quốc tế, bạn nên tra cứu để tìm hiểu xem các nhãn hiệu giống hệt hoặc tương tự đã tồn tại ở các thị trường mục tiêu của bạn hay chưa. Sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu cách tra cứu Cơ sở dữ liệu nhãn hiệu toàn cầu của WIPO trước khi nộp đơn đăng ký của bạn, cũng như cách xác định đăng ký nhãn hiệu tại các Văn phòng nhãn hiệu quốc gia và khu vực.

Nộp đơn đăng ký quốc tế

Để nộp đơn đăng ký quốc tế, bạn phải đăng ký nhãn hiệu tại Văn phòng SHTT "tại địa phương" của bạn. Tìm hiểu thêm về quy trình, bao gồm việc bạn có đủ điều kiện để sử dụng Hệ thống Madrid, cách hoàn thành đơn đăng ký, lệ phí bắt buộc và cách theo dõi trạng thái đơn đăng ký của bạn khi nó chuyển qua quy trình thẩm định.

Theo dõi đơn đăng ký hoặc đăng ký quốc tế

Khi bạn đã nộp đơn đăng ký quốc tế cho văn phòng nhãn hiệu " tại địa phương" bạn, đơn đăng ký này sẽ chứng nhận và gửi đến WIPO để Thẩm định. Tìm hiểu thêm về các giai đoạn của quy trình đăng ký quốc tế (bao gồm các vai trò của WIPO và từng văn phòng nhãn hiệu quốc gia / khu vực) - bao gồm bản xem trước các loại tài liệu bạn có thể nhận được trong quá trình này.

Quản lý đăng ký nhãn hiệu của bạn

Bạn có thể dễ dàng quản lý đăng ký nhãn hiệu quốc tế của mình thông qua hệ thống tập trung của chúng tôi. Tìm hiểu cách gia hạn hoặc hủy bỏ, mở rộng phạm vi bảo hộ theo địa lý, chuyển quyền sở hữu hoặc chỉ định người đại diện và tìm hiểu thêm về các biểu mẫu cần thiết cho yêu cầu của bạn.

 

Nguồn: https://www.wipo.int/madrid/en/

Nguyễn Hải Phong (dịch và biên soạn)