Th 4, 27/10/2021 | 08:30 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Nhiều điểm mới trong dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ

Chiều 26/10, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Truyền hình Thông tấn - VNews đã có cuộc phỏng vấn đại diện Cục Sở hữu trí tuệ - đơn vị được giao chủ trì soạn thảo dự án luật này.

Mời Quý vị xem video đã phát của của Truyền hình Thông tấn - VNews tại đường dẫn: 

https://vnews.gov.vn/video/nhieu-diem-moi-trong-du-thao-luat-so-huu-tri-tue-16179.htm

 

Cục Sở hữu trí tuệ