1.0. Tin nổi bật

1.1. TIN TỨC TRONG NƯỚC

 • Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Hậu Lộc” cho sản phẩm mắm tôm

  Ngày 25/6/2010 Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ký Quyết định số 1150 về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00019 cho sản phẩm mắm tôm “Hậu Lộc”. Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý “Hậu Lộc” cho sản phẩm mắm tôm.

  Chi tiết...

1.2. TIN TỨC QUỐC TẾ

1.3. THÔNG BÁO

1.4. IP Day 2021

1.5.4. Danh sách nhãn hiệu tập thể...

1.6. Danh sách đối tượng SHCN 63 tỉnh thành

1.6. Phòng truyền thống

1.7. Hướng dẫn tra cứu thông tin SHCN

2.2. NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO-TUYÊN TRUYỀN

2.3. SÁCH - TẠP CHÍ

2.4. HOẠT ĐỘNG SHCN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

2.5. Phát triển tài sản trí tuệ

2.5.2 Sáng chế Việt

2.6. Các bài viết về Chỉ dẫn địa lý

 • Sửa đổi phạm vi bảo hộ Chỉ dẫn địa lý "Mộc Châu" cho chè Shan tuyết

  Chè Shan tuyết Mộc Châu là tên gọi xuất xứ hàng hóa đã được đăng bạ theo Quyết định số 02/QĐ-ĐK ngày 01.06.2001 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ. Theo Quyết định này, sản phẩm mang tên gọi xuất xứ “Mộc Châu” bao gồm chè đen và chè xanh chế biến theo quy trình Bao chung.

  Chi tiết...
 • Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý "Huế" cho sản phẩm nón lá

  Ngày 19.7.2010 Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ký Quyết định số 1347/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00020 cho sản phẩm nón lá “Huế”. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm nón lá.

  Chi tiết...
 • Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Hậu Lộc” cho sản phẩm mắm tôm

  Ngày 25/6/2010 Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ký Quyết định số 1150 về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00019 cho sản phẩm mắm tôm “Hậu Lộc”. Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý “Hậu Lộc” cho sản phẩm mắm tôm.

  Chi tiết...

2.7. THÔNG TIN CÁC KHÓA TẬP HUẤN VỀ SHTT

2.9. TRANG WEB TISC_IP-HUB

2.9.3. Đại diện SHCN

2.9.4. Văn bản Chỉ đạo điều hành