1.0. Tin nổi bật

1.1. TIN TỨC TRONG NƯỚC

1.2. TIN TỨC QUỐC TẾ

1.3. THÔNG BÁO

1.4. IP Day 2021

1.5.4. Danh sách nhãn hiệu tập thể...

1.6. Danh sách đối tượng SHCN 63 tỉnh thành

1.6. Phòng truyền thống

1.7. Hướng dẫn tra cứu thông tin SHCN

2.2. NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO-TUYÊN TRUYỀN

2.3. SÁCH - TẠP CHÍ

2.4. HOẠT ĐỘNG SHCN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

2.5. Phát triển tài sản trí tuệ

2.5.2 Sáng chế Việt

2.6. Các bài viết về Chỉ dẫn địa lý

2.7. THÔNG TIN CÁC KHÓA TẬP HUẤN VỀ SHTT

2.9. TRANG WEB TISC_IP-HUB

2.9.3. Đại diện SHCN

2.9.4. Văn bản Chỉ đạo điều hành

5. KHUNG GIỚI THIỆU (banner trên)

Hướng dẫn nộp đơn, phí lệ phí trực tuyến

IP Day 2022